Elitarny Poligonod poziomu 54


Pochodzenie: Kupiec: Architekt 7.950
Kupiec – Epickie Przedmioty 39.950 (max 1)
Wielka Zbiorcza Paczka (100%)
Wiosenna Paczka IV (100%)
Paczka Fanatyka 1 (100%)
Letnia Paczka Podżegacz Wojenny (100%)Przyśpiesza rekrutację w elitarnych koszarach o 50%, po umieszczeniu na wyspie

Potrzebny patent budowlany: NIE
Wielkość budowli: 2×2 pola
Możliwość ulepszenie: NIE
Można handlować: NIE
Po wyburzeniu wraca do Menu Gwiazdy: TAK


Natychmiastowa Budowa: 1


Przenieś Budynek: Darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.