Hołd Dla Excelsioraod poziomu ?


Pochodzenie: Osiągnięcia: Przygoda El Chupacabra
Osiągnięcia: Przygoda Lud Gór


Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
ChuuuChuuu-pacabra Ukończ „El Chupacabra” w mnie niż 1 godzina.
Góra Rush More Ukończ „Lud Gór” w mnie niż 2 godziny.

Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 40 sekund
Produkcja 1
Czas Produkcji 12 godzin


Natychmiastowa Budowa: 1


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.