Hołd Dla Kopalni Miedziod poziomu ?


Pochodzenie: Event Piłkarski 2021-2024 4.399
Powietrzna Paczka (100%)


Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 40 sekund
Produkcja 1
Czas Produkcji 10 minut


Natychmiastowa Budowa: 1


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.