Hołd Dla Piekarniod poziomu ?


Pochodzenie: Event Piłkarski 2020: Kalendarz Eventowy
Event Piłkarski 2020: 4.499


Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 40 sekund
Produkcja 2
Czas Produkcji 6 minut


Natychmiastowa Budowa: 1


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.