Hołd Dla Ogniska Domowegood poziomu ?


Pochodzenie: Osiągnięcia Przygoda Mroczni Kapłani
Cudowna Paczka (100%)


Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
Wytocz Wielkie Działa Ukończ „Mroczni Kapłani” bez korzystania z Rekrutów, Ochotników, Łuczników oraz Konnych

Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 40 sekund
Limit Populacji +30


Natychmiastowa Budowa: 1


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.