Hołd Dla Snycerzaod poziomu ?


Pochodzenie: Osiągnięcia Przygoda Na Końskim Grzbiecie
Event Walentynkowy 2021 Kalendarz
Powietrzna Paczka (100%)


Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
Dajcie Mi Więcej Dział Ukończ „Na Końskim Grzbiecie” bez korzystania z Rekrutów, Ochotników, Łuczników oraz Konnych.

Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 40 sekund
Produkcja 4
Czas Produkcji 02:00 godziny


Natychmiastowa Budowa: 1


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.