Hołd Dla Zaprawy

od poziomu ?


Pochodzenie: Event Halloween 2021 4.299
Event Halloween 2021 3.999

Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 40 sekund
Produkcja 1
Czas Produkcji 12 godzin


Natychmiastowa Budowa: 1


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.