Kopalnia Klejnotówod poziomu 1


Pochodzenie: Kupiec: Architekt 20.000 (max 6)


Poziom 1
Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 10 minut
Produkcja 1
Ilość Zasobów 40.000
Czas Produkcji 13 minut


Natychmiastowa Budowa: 1


Przenieś Budynek: NIE


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.