Łabędzia Łódka

Pochodzenie: Event Piłkarski 2021-2023 8.399
Event Piłkarski 2021-2024 10.499
Powietrzna Paczka (100%)

Potrzebny patent budowlany: NIE
Wielkość budowli: 2×2 pola
Pojemność: 210
Możliwość rozbudowy: NIE
Można handlować: NIE
Po wyburzeniu wraca do Menu Gwiazdy: TAK


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.