Niewyczerpalna Kopalnia Miedziod poziomu 1


Pochodzenie: Kupiec: Architekt 20.000 (max 3)
Wiosenna Paczka VI (100%)
Paczka Fanatyka 3 (100%)


Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 250
300
100
400
Czas Budowy 3.35 minut 2.30 minut 60 minut
Produkcja 2 3 4
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 500
1.000
800
1.000
600
3.300
Czas Budowy 24 godziny 7 dni 7 dni
Produkcja 5 6 7
Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy 4.000
6.000
Czas Budowy 7 dni
Produkcja 8
Czas Produkcji 3 minuty

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
Koszt 1 563 765 2.700 2.936 7.531 9.000

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.