Niewyczerpalna Kopalnia Żelazaod poziomu 1


Pochodzenie: Kupiec: Architekt 25.000 (max 6)
Wspaniała Zbiorcza Paczka (100%)
Dowód Miłości 2020 (100%)
Wiosenna Paczka VI (100%)
Paczka Fanatyka 3 (100%)


Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 550
600
200
800
Czas Budowy 3.00 minuty 2.30 minut 60 minut
Produkcja 2 3 4
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 400
2.200
1.000
1.750
900
4.000
Czas Budowy 24 godziny 7 dni 7 dni
Produkcja 5 6 7
Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy 5.200
7.000
Czas Budowy 7 dni
Produkcja 8
Czas Produkcji 04:48 minut

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
Koszt 10 1.170 1.530 3.735 4.565 9.594 10.980

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.