Opactwo



od poziomu 1


Pochodzenie: Kupiec: Architekt 2.450
Event Piłkarski 2017-2023 1.999
Event Piłkarski 2016 2.499
Event Piłkarski 2012 840
Słoneczna Torba (100%)
Słoneczna Skrzynia (100%)


Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 240
200
600
300
Czas Budowy 2.30 minut 2.30 minut 60 minut
Produkcja 4 + 8 = 4 8 + 16 = 8 12 + 24 = 12
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 1.000
900
1.000
900
600
3.300
Czas Budowy 24 godziny 7 dni 7 dni
Produkcja 16 + 32 = 16 20 + 40 = 20 24 + 48 = 24
Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy 4.000
6.000
Czas Budowy 7 dni
Produkcja 28 + 56 = 28
Czas Produkcji 6 minut

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
Koszt 1 563 765 2.700 2.936 7.531 9.000

Przenieś Budynek:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
lub Zasoby darmowe 300
250
300
400
500
400
500
500
500
500
1.000
1.000
Klejnoty darmowe 18 24 50 118 118 237

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.