Biesiadalniaod poziomu ?


Pochodzenie: Event Świąteczny 2022-2023 12.999
Event Świąteczny 2022-2023 9.999

Potrzebny patent budowlany: NIE
Wielkość budowli: 2×2 pola
Możliwość ulepszenia: TAK
Można handlować: NIE
Po wyburzeniu wraca do Menu Gwiazdy: TAK

W budynku możemy produkować premie:

Wygląd Nazwa Opis Koszt Czas Działania Czas Odnowienia
Skromny Posiłek Jednostki otrzymują +4% bonusu do zdrowia. 100
500
2.000
2.000
6 godzin 72 godziny
Porządny Posiłek Jednostki otrzymują +8% bonusu do zdrowia. 250
1.250
5.000
2.000
2.000
6 godzin 72 godziny
Obfity Posiłek Jednostki otrzymują +12% bonusu do zdrowia.
Siła ataku jednostek jest większa o +4%
625
3.125
200
50
50
6 godzin 72 godziny
Prawdziwa Uczta Jednostki otrzymują +16% bonusu do zdrowia.
Siła ataku jednostek jest większa o +8%
1.565
7.815
400
100
100
6 godzin 72 godziny
Gwarantowana Senność Jednostki otrzymują +20% bonusu do zdrowia.
Siła ataku jednostek jest większa o +12%
3.910
15.000
600
200
200
6 godzin 72 godziny

CZAS ODNOWIENIA:

Ilość Budynków: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Czas: 72:00h 36:00h 24:00h 18:00h 14:24h 12:00h 10:17h 09:00h 08:00h 07:12h

Koszt Rozbudowy:

Poziom 1 2 3 4 5
Wygląd
Koszt Budowy 1.500
3.000
9.000
5.000
800
5.000
4.800
4.800
Czas Budowy 00:40 sekund 10:00 minut 60:00 minut 1 dzień 7 dni

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5
Koszt 1 8.100 21.834 11.115 8.640

Przenieś Budynek:

Poziom 1 2 3 4 5
Koszt darmowe 1.000
1.000
2.000
2.000
4.000
4.000
6.000
6.000


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.