Pływający Domod poziomu 5


Pochodzenie: Kupiec: Architekt 645
Event Wielkanocny 2021-2024 305
Event Wielkanocny 2019-2020 365
Event Wielkanocny 2015-2018 165
Event Wielkanocny 2013-2014 75
Wiosenna Paczka II (100%)


Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 240
200
600
750
Czas Budowy 10 minut 2.30 minut 60 minut
Limit Populacji +40 +50 (+10) +60 (+10)
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 1.000
600
1.000
600
400
1.500
Czas Budowy 24 godziny 7 dni 7 dni
Limit Populacji +70 (+10) +80 (+10) +90 (+10)
Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy 1.850
2.200
Czas Budowy 7 dni
Limit Populacji +100 (+10)

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
Koszt 10 441 1.384 2.506 3.825 3.767 3.345

Przenieś Budynek:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
lub Zasoby darmowe 100
100
150
140
200
20
200
250
200
250
260
320
Klejnoty darmowe 6 12 22 50 50 65

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.