Portod poziomu 13

Pochodzenie: Kupiec: Epickie Przedmioty 8
Wydarzenie Portowe 2019 8

ZADANIA EVENTOWE:
Żeby aktywować zadania, należy kupić misję u kupca za 8 i użyć jej na Domu Władyki

Nazwa Opis Nagroda
Poboczna Główna
Wparcie Dla Tavos Stały Postęp Osiągnij poziom 13 25 25


Pomocna Delegacja Wyślij 10 z magazynu 10
Brama do Tavos Wydaj 100 z magazynu
Wydaj 30 z magazynu
10
Zapomniane Bogactwa Zbierz albo wytwórz 100 10

ROZBUDOWA:

Poziom 1 2
Wygląd
Koszt Budowy 5.000
6.500
Czas Budowy 00:40 sekund 02:30 minut
Produkcja 10 = 10
Czas Produkcji 04:00 godziny 02:00 godziny


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.