Gabinet Rzemieślnikaod poziomu ?


Pochodzenie: Event Halloween 2022-2023 4.999
Event Halloween 2022-2023 3.499

Potrzebny patent budowlany: NIE
Wielkość budowli: 2×2 pola
Możliwość ulepszenia: NIE
Można handlować: NIE
Po wyburzeniu wraca do Menu Gwiazdy: TAK

W budynku możemy produkować premie:

Wygląd Nazwa Opis Koszt Czas Produkcji
Podręcznik Do Inżynierii: Artyleria Zwiększa produkcje w budynku Ludwisarnia oraz Odlewnia o 4x przez 8 godzin 200
150
100
11:00 godzin
Podręcznik Do Inżynierii: Broń Małokalibrowa Zwiększa produkcje w budynku Wytwórnia Arkebuzerów o 4x przez 8 godzin 200
250
100
11:00 godzin
Podręcznik Do Inżynierii: Broń Oblężnicza Zwiększa produkcje w budynku Warsztat Oblężniczy o 2x przez 24 godziny 200
300
75
71:00 godzin

CZAS PRODUKCJI:

Ilość Budynków: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Czas: 11:00h 05:30h 03:40h 02:45h 02:12h 01:50h 01:34h 01:23h 01:13h 01:06h
71:00h 35:30h 23:40h 17:45h 14:12h 11:50h 10:09h 08:53h 07:53h 07:06h


Natychmiastowa Budowa: 10


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.