Prezentowa ChoinkaPochodzenie: Event Świąteczny 2018-2023 1.695

Potrzebny patent budowlany: NIE
Czas budowy: 40 sekund
Wielkość budowli: 2×2 pola
Możliwość ulepszenie: NIE
Można handlować: NIE
Po wyburzeniu wraca do Menu Gwiazdy: TAK

Pod choinką można znaleźć jeden prezent każdego tygodnia:

Poziom 1-25Poziom 26-35Poziom 36-50Poziom 51-75
Doładowania Surowce Premie
Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot
100 +100 30 500 30 1x
50 +200 30 500 30 1x
100 +500 30 400 30 1x
100 +250 30 400 30 1x
100 +1.000 30 300 30 1x
100 +1.000 30 250 30 1x
100 +1.000 30 250
100 +200 30 300
100 +300 30 1.000
50 +1.000 30 1.000
50 +500 30 800
50 +2.000 30 800
50 +2.000 30 500
50 +2.000 30 500
50 +500 30 500
50 +600 30 600

Przygody Mini Przygody i Scenariusze Kolekcje
Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot
30 15
30 15
30 15
30 15
30 10
30 20
30 15
Doładowania Surowce Premie
Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot
100 +200 30 500 30 1x
50 +400 30 500 30 1x
100 +250 30 400 30 1x
100 +1.000 30 400 30 1x
100 +1.000 30 300 30 1x
100 +200 30 250 30 1x
100 +300 30 250 20 1x
50 +500 30 300 20 1x
50 +2.000 30 1.000 20 1x
50 +2.000 30 1.000 30 1x
50 +500 30 800 30 1x
50 +600 30 800 20 1x
100 +300 30 500 20 1x
100 +100 30 500 20 1x
50 +500 30 500 20 1x
50 +200 30 600 20 1x
30 300 20 1x
30 300 20 1x
30 200 20 1x
30 700 20 1x
30 500 20 1x
30 500

Przygody Mini Przygody i Scenariusze Kolekcje
Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot
30 1x 20 2x 30 15
30 1x 20 2x 30 15
30 1x 20 2x 30 15
30 1x 20 2x 30 15
30 1x 20 2x 30 10
30 1x 20 2x 30 20
30 1x 30 15
30 1x 30 10
Doładowania Surowce Premie
Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot
100 +200 30 500 30 2x
50 +400 30 500 30 2x
100 +500 30 400 30 2x
100 +1.000 30 400 30 2x
100 +1.000 30 500 30 2x
100 +200 30 750 30 2x
100 +300 30 1.000 20 2x
50 +750 30 800 20 2x
50 +2.000 30 800 20 2x
50 +2.000 30 1.000 30 2x
100 +500 30 1.000 30 2x
100 +600 30 1.000 20 2x
100 +500 30 1.000 20 2x
100 +200 30 400 20 2x
50 +750 30 250 20 2x
50 +400 30 200 20 2x
30 100 20 2x
20 1x 20 2x
20 1x 20 2x
20 1x 20 2x
20 200 20 2x
30 800 20 2x
30 500 20 2x
30 400 20 2x
30 200 20 2x
20 2x 20 2x
20 2x 20 2x
20 2x 20 2x
20 200 20 2x

Przygody Mini Przygody i Scenariusze Kolekcje
Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot
30 1x 20 2x 30 15
30 1x 20 2x 30 15
30 1x 20 2x 30 15
30 1x 20 2x 30 15
30 1x 20 2x 30 10
30 1x 20 2x 30 20
30 1x 20 2x 30 15
30 1x 20 2x 30 10
30 1x 20 1x
30 1x
30 1x
30 1x
30 1x
30 1x
30 1x
30 1x
30 1x
30 1x
Doładowania Surowce Premie
Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot
100 +400 30 400 50 2x
50 +800 30 400 20 2x
100 +500 30 500 20 2x
100 +200 30 800 20 2x
100 +300 30 800 50 2x
50 +750 30 1.000 30 2x
100 +600 30 500 20 2x
100 +800 30 500 20 2x
100 +500 30 400 20 2x
100 +400 30 200 20 2x
50 +750 20 2x 40 2x
50 +800 20 2x 40 2x
100 +200 20 2x 40 2x
100 +200 20 400 50 2x
50 +400 30 800 20 2x
50 +400 30 750 40 2x
30 600 20 2x
30 400 20 2x
10 3x 20 2x
10 3x 20 2x
10 3x 20 2x
10 600 20 2x
20 2x
10 2x
10 2x
10 2x
10 2x
10 2x
10 2x
10 2x

Przygody Mini Przygody i Scenariusze Kolekcje
Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot Ilość Biletów Przedmiot
10 2x 10 2x 30 15
10 2x 10 2x 30 15
10 2x 10 2x 30 15
10 2x 10 2x 30 15
10 2x 10 2x 30 10
10 2x 10 2x 30 20
10 2x 20 2x 30 15
10 2x 20 2x 30 10
20 2x 20 1x 30 10
20 2x 20 1x 30 10
20 2x 20 1x
20 2x 20 1x
20 2x
20 2x
20 2x
20 2x
20 2x
20 2x
400 1x
40 1x
40 1x
40 1x
40 1x
40 1x
40 1x
40 1x

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.