Rynek Bożonarodzeniowyod poziomu 13


Pochodzenie: Event Świąteczny 2018-2023 1.995

Kolejny Budynek skraca czas odnowienia premii.
Nie można użyć dwóch budynków jednocześnie. (Aktywna Skórka pozwala użyć innego budynku)Potrzebny patent budowlany: NIE
Wielkość budowli: 2×2 pola
Możliwość ulepszenie: NIE
Można handlować: NIE
Po wyburzeniu wraca do Menu Gwiazdy: TAK

Premiuje budynki na około jarmarku:

Wygląd Nazwa Koszt Odległość Efekt Czas Premii Odnowienie
Premia Rynku Bożonarodzeniowego Poziom 1 500 + 500 5×5 pól +100% 12:00 godzin 21:00 godzin
Premia Rynku Bożonarodzeniowego Poziom 2 500 + 500 9×9 pól +100% 12:00 godzin 21:00 godzin
Premia Rynku Bożonarodzeniowego Poziom 3 500 + 500 9×9 pól +200% 12:00 godzin 21:00 godzin
Premia Rynku Bożonarodzeniowego Poziom 4 500 + 500 11×11 pól +300% 12:00 godzin 21:00 godzin

CZAS ODNOWIENIA:

Ilość Budynków: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Czas: 21:00h 10:30h 07:00h 05:15h 04:12h 03:30h 03:00h 02:38h 02:20h 02:06h

Koszt Rozbudowy:

Poziom 1 2 3 4
Wygląd
Koszt Budowy 2.000
1.500
3.000
1.000
4.000
2.500
Czas Budowy 00:40 sekund 02:30 minut 60:00 minut 24:00 godziny

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4
Koszt 1 7.088 9.531 15.278

Przenieś Budynek:

Poziom 1 2 3 4
Koszt darmowe 1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000

Zasięg PremiiIt looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.