Stanica Wywiadowcówod poziomu 16


Pochodzenie: Kupiec: Architekt 7.950
Event Walentynkowy 2021-2023 5.499
Event Walentynkowy 2020 4.599
Event Urodzinowy 2018 Zadanie Eventowe Faza II
Event Urodzinowy 2020-2022 Zadanie Eventowe
Wiosenna Paczka IV (100%)
Paczka Fanatyka 1 (100%)
Pudełko Miłości (100%)
Skrzynia Miłości (100%)

Potrzebny patent budowlany: NIE
Czas budowy: 40 sekund
Wielkość budowli: 3×3 pola
Możliwość ulepszenie: NIE
Można handlować: NIE
Po wyburzeniu wraca do Menu Gwiazdy: TAK

W budynku możemy aktywować premie strefowe:

Wygląd Nazwa Opis Koszt Czas Trwania Odnowienie
Słaby Wywiad Bojowy Zwiększa doświadczenie za pokonanych wrogów w misjach na poziomie trudności 1-4 podczas przygód rozpoczętych w czasie aktywności tej premii o 50%. 820 + 600 02:00 godziny 47:00 godzin
Średni Wywiad Bojowy Zwiększa doświadczenie za pokonanych wrogów w misjach na poziomie trudności 5-9 podczas przygód rozpoczętych w czasie aktywności tej premii o 50%. 750 + 710 02:00 godziny 47:00 godzin
Dobry Wywiad Bojowy Zwiększa doświadczenie za pokonanych wrogów w misjach na poziomie trudności 10-15 podczas przygód rozpoczętych w czasie aktywności tej premii o 50%. 810 + 570 02:00 godziny 47:00 godzin

CZAS ODNOWIENIA:

Ilość Budynków: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Czas: 47:00h 23:30h 15:40h 11:45h 09:24h 07:50h 06:43h 05:52h 05:13h 04:42h


Natychmiastowa Budowa: 1


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.