Tytanowa Kuraod poziomu 15


Pochodzenie: Event Wielkanocny 2020-2023 3.995
Paczka Bożonarodzeniowa Premium (100%)


Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 10:00 minut
Produkcja 50 + 20 = 1
Czas Produkcji 40:00 minut


Natychmiastowa Budowa: 60


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.