Uroczysty Cudowny Dom Mieszkalnyod poziomu 10


Pochodzenie: Event Urodzinowy 2019-2023 9.999
Uroczysta Paczka (100%)
Wielka Zbiorcza Paczka (100%)
Rocznicowa Paczka Premium 2 (100%)
Cudowna Paczka (100%)


Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 9.999 350
300
900
1.000
Czas Budowy 05:00 minut 10:00 minut 60:00 minut
Limit Populacji +140 +170 (+30) +200 (+30)
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 1.100
1.000
1.500
1.000
1.500
2.500
Czas Budowy 03:00 godziny 06:00 godzin 12:00 godzin
Limit Populacji +235 (+30) +270 (+30) +310 (+40)
Poziom 7 8 9
Wygląd
Koszt Budowy 4.000
5.000
2.500
5.000
5.000
7.500
Czas Budowy 1 dzień 2 dni 3 dni
Limit Populacji +350 (+40) +400 (+50) +450 (+50)
Poziom 10 11 12
Wygląd
Koszt Budowy 5.000
12.500
10.000
12.500
10.000
15.000
Czas Budowy 4 dni 7 dni 7 dni
Limit Populacji +500 (+50) +550 (+50) i +650 (+100)

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5 6
Koszt 10 1.440 3.735 5.256 6.156 8.528
Poziom 7 8 9 10 11 12
Koszt 11.408 15.705 29.183 35.888 33.638 74.250

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.