Wieża Obserwacyjna Strażnikówod poziomu ?


Pochodzenie: Event Walentynkowy 2023-2024 2.999
Event Walentynkowy 2023-2024 2.699


Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 40 sekund
Uzupełnienie złoża 7
Czas Produkcji 4 minuty


Natychmiastowa Budowa: 1


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.