Wieża Magazynowaod poziomu 13


Pochodzenie: Event Piłkarski 2019-2023 1.699
Event Urodzinowy 2019 Kalendarz Eventowy
Uroczysta Paczka (100%)
Wiosenna Paczka IX (100%)
Wszechstronny Pakiet (100%)
Paczka Wiedźmy 2 (100%)
Letnia Paczka III (100%)


Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 1.699 120
100
300
150
Czas Budowy 02:30 minuty 05:00 minut 10:00 minut
Pojemność Magazynu 1.000 2.000 (+1.000) 3.000 (+1.000)
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 300
150
200
300
1.000
500
Czas Budowy 01:00 godzina 12:00 godzin 24:00 godziny
Pojemność Magazynu 5.000 (+2.000) 8.000 (+3.000) 16.000 (+8.000)
Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy 3.000
3.850
Czas Budowy 24:00 godziny
Pojemność Magazynu 28.000 (+12.000)

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
Koszt 1 221 439 1.214 1.078 3.596 6.165

Przenieś Budynek: NIE


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.