Kwietna Grządka (błękitne)

Pochodzenie: Kupiec: Ozdoby 35
Na Końskim Grzbiecie (2%)
Azyl Bandytów (2%)
Mroczni Kapłani (2%)
Okradać Bogatych (18.5%)
Podzielone Miasto w Lecie (10%)

Potrzebny patent budowlany: NIE
Wielkość budowli: 1×1 pola
Można handlować: TAK
Po wyburzeniu wraca do Menu Gwiazdy: TAK


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.