Pakiet Drzewek Ozdobnych
Wiąz, Klon, Buk


Pochodzenie: Podzielone Miasto Jesienią (5%)
Pieśni i Klątwy (5%)
Event Wielkanocny 2017-2024 75


Potrzebny patent budowlany: NIE
Możliwość ulepszenia: NIE
Wielkość budowli: 2×2 pola
Można handlować: TAK
Po wyburzeniu wraca do Menu Gwiazdy: TAK


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.