Magazyn Prowiantuod poziomu 7


Pochodzenie: Budynki Podstawowe


Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 20
80
500
650
1.000
3.000
Czas Budowy 5 minut 2.30 minut 60 minut
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 5.000
2.000
9.000
5.000
800
5.000
Czas Budowy 24 godziny 7 dni 7 dni
Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy 4.200
5.050
Czas Budowy 7 dni

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
Koszt 6 1.181 4.275 18.000 21.834 11.115 8.325

Przenieś Budynek:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
lub Zasoby 10
10
200
200
1.000
500
800
800
250
1.000
250
1.000
350
1.400
Klejnoty 1 13 68 90 105 105 148

SKÓRKI:

Duch Podróży Świąteczny Kryształowy
1.999 (stała) 1.199 (stała)
375 (stała)
100 (5 dni)
(3 days)
Kupiec: Skórki Budynków Kupiec: Skórki Budynków Skrzynia Pioniera II-IV
Elarów
(stała)
Event


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.