Tawernaod poziomu 4


Pochodzenie: Budynki Podstawowe


Poziom 1
Wygląd
Koszt Budowy 100
Czas Budowy 10 minut


Natychmiastowa Budowa: 10


Przenieś Budynek: 30 + 20 lub 1

SKÓRKI:

Duch Podróży Kryształowa
1.999 (stała) (3 dni)
Kupiec: Skórki Budynków Skrzynia Pioniera I-IV


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.