Przemysłowa Kopalnia Tytanuod poziomu 61


Pochodzenie: Jeden Krok Naprzód (50%)
Zaginione Miasto (50%)
Podzielone Miasto Jesienią (16.6%)
Letnia Paczka Przemysł Wydobywczy (100%)


Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 5 minut
Produkcja 7 = 7
Czas Produkcji 12 minut


Natychmiastowa Budowa: 6


Przenieś Budynek: NIE


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.