Przemysłowa Kopalnia Węglaod poziomu 24


Pochodzenie: El Chupacabra (50%)
Najazd Wikingów (50%)
Podzielone Miasto Jesienią (16.6%)
Letnia Paczka Przemysł Wydobywczy (100%)


Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy
Czas Budowy 5 minut
Produkcja 7 = 7
Czas Produkcji 1.30 minuty


Natychmiastowa Budowa: 6


Przenieś Budynek: NIE


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.