Szkółka Drzew Egzotycznych

od poziomu 26


Pochodzenie: Kupiec: Architekt 1.975
Paczka Kultysty 3 (100%)


Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 100
100
200
200
Czas Budowy 10 minut 1.40 minut 3.20 minut
Produkcja 3 = 1 6 = 2 9 = 3
Poziom 4 5
Wygląd
Koszt Budowy 300
300
500
Czas Budowy 5 minut 6.40 minut
Produkcja 12 = 4 15 = 5
Ilość Zasobów 3750
Czas Produkcji 41.40 minut

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5
Koszt 1 203 405 608 1.575

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.