Ulepszony Magazynod poziomu 8


Pochodzenie: Kupiec: Architekt 750
Mglisty Tort (0.5%)
Event Halloween 2013-2022 600
Mistrz Architektury 2013 (1.5%)
Świąteczna Niespodzianka (7%)
Gwiazdkowa Paczka Niespodzianka (10%)
Ulepszona Gwiazdkowa Paczka Niespodzianka (11.1%)
Dowód Miłości (100%)
Paczka Wiedźmy 2 (100%)


Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 120
100
300
150
Czas Budowy 5 minut 2.30 minut 1 godzina
Pojemność Magazynu 300 1.500 (+1.200) 4.500 (+3.000)
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 500
300
500
300
50
500
Czas Budowy 2 dni 7 dni 7 dni
Pojemność Magazynu 9.000 (+4.500) 18.000 (+9.000) 36.000 (+18.000)
Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy 6.000
6.000
Czas Budowy 7 dni
Pojemność Magazynu 72.000 (+36.000)

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
Koszt 6 221 439 1.253 1.913 1.031 10.800

Przenieś Budynek: NIE


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.