Ulepszony Młynod poziomu 16


Pochodzenie: Kupiec: Architekt 975
Event Wielkanocny 2021-2023 599
Event Wielkanocny 2017-2020 625
Ulepszona Gwiazdkowa Paczka Niespodzianka (11.1%)
Paczka Kultysty 1 (100%)
Paczka Budowli (100%)
Kolorowa Torba (100%)
Kolorowa Skrzynia (100%)


Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 250
180
620
310
Czas Budowy 02:00 minut 02.30 minut 60:00 minut
Produkcja 1 = 1 2 = 2 3 = 3
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 800
640
1.000
600
550
1.950
Czas Budowy 24 godziny 7 dni 7 dni
Produkcja 4 = 4 5 = 5 6 = 6
Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy 3.000
1.750
Czas Budowy 7 dni
Produkcja 7 = 7
Czas Produkcji 2 minuty

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
Koszt 20 428 907 3.240 2.506 4.977 4.275

Przenieś Budynek:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
lub Zasoby darmowe 60
60
100
75
120
100
100
150
100
150
200
300
Klejnoty darmowe 3 8 12 26 26 53

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.