Wspaniały Młyn Wodnyod poziomu 13


Pochodzenie: Kupiec: Architekt 4.695
Pyszny Przysmak (100%)
Wielka Zbiorcza Paczka (100%)
Wiosenna Paczka V (100%)
Letnia Paczka Ulepszone Rolnictwo (100%)

Poziom 1
Wygląd
Koszt Budowy 4.695
Czas Budowy 3 minuty
Produkcja 12
Czas Produkcji 30 sekund


Natychmiastowa Budowa: 6


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.