Wspaniały Warsztat Piwowaraod poziomu ?


Pochodzenie: Event Piłkarski 2024 4.899
Event Piłkarski 2024 3.999

Poziom 1
Wygląd
Koszt Budowy 3.999
Czas Budowy 00:02:00 minuty
Produkcja 12 + 24 = 12
Czas Produkcji 00:01:00 minuta


Natychmiastowa Budowa: 1


Przenieś Budynek: darmowe


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.