Giserniaod poziomu 15


Pochodzenie: Budynki Średnie


Poziom 1 2 3
Wygląd
Koszt Budowy 160
120
60
120
100
300
150
Czas Budowy 5 minut 2.30 minut 60 minut
Produkcja 4 = 1 8 = 2 12 = 3
Poziom 4 5 6
Wygląd
Koszt Budowy 500
300
500
300
300
1.000
Czas Budowy 24 godziny 7 dni 7 dni
Produkcja 16 = 4 20 = 5 24 = 6
Poziom 7
Wygląd
Koszt Budowy 1.000
1.200
Czas Budowy 7 dni
Produkcja 28 = 7
Czas Produkcji 15 minut

Natychmiastowa Budowa:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
Koszt 6 221 439 1.913 1.253 2.601 1.980

Przenieś Budynek:

Poziom 1 2 3 4 5 6 7
lub Zasoby 30
30
60
60
100
75
120
100
100
150
100
150
200
300
Klejnoty 1 3 8 12 26 26 53

SKÓRKI:

Elarów
(stała)
Event


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.