Kantor Handlowyod poziomu 12


Pochodzenie: Budynki Średnie


Poziom 1
Wygląd
Koszt Budowy 180
180
Czas Budowy 10 minut


Natychmiastowa Budowa: 10


Przenieś Budynek: 50 + 50 lub 2


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.