Pole Pszenicy
Pochodzenie: Budynki Średnie, Budynki Zaawansowane, Budynki Mistrzowskie, Kupiec


Nazwa Pole Pszenicy Średnie Pole Pszenicy Wąskie Pole Pszenicy Bujne Pole Pszenicy Pole Pszenicy Dla Królików
Wygląd
Koszt Budowy 20
5
20
5
20
5
95 145
Czas Budowy 30 sekund 60 sekund 60 sekund 60 sekund 60 sekund
Zasoby 200 400 800 3.000 6.000

Natychmiastowa Budowa: 2


Przenieś Budynek: NIE


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.