Event Piłkarski 2018 – Kalendarz Eventowy
Rodzaj: Zwykłe drzwi.
Ilość: 11
Opis: Można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą Klejnotów)
Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie.
Nagrody: Zapewniają podstawowe korzyści (takie jak zasoby), czasami wybrane losowo!
Rodzaj: Drzwi przygody
Ilość: 5
Opis: Mogą zostać otwarte w dowolnym momencie za darmo, gdy została osiągnięta odpowiednią data.
Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie.
Nagrody: Jedna z letnich przygód eventowych.
Rodzaj: Specjalne drzwi.
Ilość: 5
Opis: można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą 50 Klejnotów).
Wymagania: Wszystkie poprzednie drzwi muszą być otwarte.
Nagrody: Większość specjalnych drzwi oferuje wybór pomiędzy kilkoma nagrodami.

Dzień Klejnoty Nagroda Dzień Klejnoty Nagroda
1
2 20 5x 12
3 20 50x, 50x 13 20 50
4 14 50 , 2x, 2x
5 20 200 15 20
6 50 5 , 3 , 1 16
7 20 30 17 20
8 18 50 200 , 300
9 20 19 20 500
10 50 2x, , 20 20 300
11 20 250 21 50 3x, 3x


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.