Event Piłkarski 2023 – Kalendarz Eventowy
Rodzaj: Zwykłe drzwi.
Ilość: 11
Opis: Można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą Klejnotów)
Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie.
Nagrody: Zapewniają podstawowe korzyści (takie jak zasoby), czasami wybrane losowo!
Rodzaj: Drzwi przygody
Ilość: 5
Opis: Mogą zostać otwarte w dowolnym momencie za darmo, gdy została osiągnięta odpowiednią data.
Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie.
Nagrody: Jedna z letnich przygód eventowych.
Rodzaj: Specjalne drzwi.
Ilość: 5
Opis: można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą 50 Klejnotów).
Wymagania: Wszystkie poprzednie drzwi muszą być otwarte.
Nagrody: Większość specjalnych drzwi oferuje wybór pomiędzy kilkoma nagrodami.

Dzień Klejnoty Nagroda Dzień Klejnoty Nagroda
1
2 100 250 12
3 100 (skórka) 13 100 100
4 14 300 lub lub
5 100 (skórka) 15 100 250
6 300 lub 16
7 100 3x 17 100
8 18 300 7x lub 4x lub 2x
9 100 3x 19 100 3x
10 300 3x lub 3x lub 3x 20 100 500 lub 500 lub 500
11 100 3x 21 300 1.000 lub 1.000 lub 500


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.