Event Piłkarski 2024 – Kalendarz Eventowy
Rodzaj: Zwykłe drzwi.
Ilość: 11
Opis: Można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą Klejnotów)
Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie.
Nagrody: Zapewniają podstawowe korzyści (takie jak zasoby), czasami wybrane losowo!
Rodzaj: Drzwi przygody
Ilość: 5
Opis: Mogą zostać otwarte w dowolnym momencie za darmo, gdy została osiągnięta odpowiednią data.
Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie.
Nagrody: Jedna z letnich przygód eventowych.
Rodzaj: Specjalne drzwi.
Ilość: 5
Opis: można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą 50 Klejnotów).
Wymagania: Wszystkie poprzednie drzwi muszą być otwarte.
Nagrody: Większość specjalnych drzwi oferuje wybór pomiędzy kilkoma nagrodami.

Dzień Klejnoty Nagroda Dzień Klejnoty Nagroda
1
2 100 250 12
3 100 250 13 100 100
4 14 300
5 100 3x 15 100 250
6 300 16
7 100 3x 17 100
8 18 300 7x lub 4x lub 2x
9 100 3x 19 100 3x
10 300 1.000 lub 1.000 lub 500 20 100 500 lub 500
11 100 3x 21 300


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.