Event Świąteczny 2013 – Kalendarz Eventowy
Rodzaj: Zwykłe okno
Opis: Okno, które można otworzyć niemal każdego dnia podczas wydarzenia.
Nagrody: Otwarcie tego okna zapewnia losowe nagrody.
Rodzaj: Specjalne okno
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz może wybrać nagrodę z listy po prawej – po dokonaniu wyboru nie można go zmienić!
Rodzaj: Okno z przygodą
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz otrzymuje jedną z 8 świątecznych przygód!
Rodzaj: Specjalne okno
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz może wybrać nagrodę z listy po prawej – po dokonaniu wyboru nie można go zmienić!
Dzień Klejnoty Przedmiot Dzień Klejnoty Przedmiot
1 20 100 100 100 13 20 150 150 150
2 20 150 100 80 150 14 20 20 30 40 50
3 20 150 300 200 150 15 20 200 150 100 200
4 20 300 300 300 16 20 100 200 300
5 20 100 100 100 17 20 400 400 400
6 50 5 3 1 18 50
7 20 10 20 30 40 19 20 200 200 200
8 20 100 100 100 10 20 200 100 300
9 20 200 150 100 21 50
10 20 150 300 200 150 22 20 200 350 250 100
11 20 350 350 350 23 20 60 60 70 80
12 50 500 350 24 50
Nagroda dostępna po otwarciu wszystkich okien –


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.