Event Świąteczny 2015 – Kalendarz EventowyRodzaj: Zwykłe okno
Opis: Okno, które można otworzyć niemal każdego dnia podczas wydarzenia.
Nagrody: Otwarcie tego okna zapewnia losowe nagrody.
Rodzaj: Specjalne okno
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz może wybrać nagrodę z listy po prawej – po dokonaniu wyboru nie można go zmienić!
Rodzaj: Okno z przygodą
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz otrzymuje jedną z 8 świątecznych przygód!
Rodzaj: Specjalne okno
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz może wybrać nagrodę z listy po prawej – po dokonaniu wyboru nie można go zmienić!


Dostępna będzie także specjalna nagroda dla graczy, którzy zdołają otworzyć wszystkie okna-niespodzianki

Dzień Klejnoty Nagroda Dzień Klejnoty Nagroda
1 11 50 200 , 250 , 75 , 40
2 20 150 100 80 150 50 12 20 200 150 100
3 20 150 300 200 150 13 50 500 750
4 14 20 100 100 100
5 20 300 300 300 15 20 150 300 200 150
6 50 5 3 1 16
7 17 20 150 150 150
8 20 100 100 100 18 50 , 2x
9 20 10 20 30 40 19
10 20 20 350 350 350
21 50 500 350
Nagroda dostępna po otwarciu wszystkich okien –

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.