Event Świąteczny 2016 – Kalendarz Eventowy
Rodzaj: Zwykłe okno
Opis: Okno, które można otworzyć niemal każdego dnia podczas wydarzenia.
Nagrody: Otwarcie tego okna zapewnia losowe nagrody.
Rodzaj: Specjalne okno
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz może wybrać nagrodę z listy po prawej – po dokonaniu wyboru nie można go zmienić!
Rodzaj: Okno z przygodą
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz otrzymuje jedną z 8 świątecznych przygód!
Rodzaj: Specjalne okno
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz może wybrać nagrodę z listy po prawej – po dokonaniu wyboru nie można go zmienić!
Dzień Klejnoty Nagroda Dzień Klejnoty Nagroda
1 11 50 2x
2 20 3x 12 20
3 20 20 13 20 2x lub 3x
4 14
5 50 5 lub 3 lub 1 15 50 500 lub 350
6 20 1.500 lub 1.000 16 20
7 17
8 20 30 18 50 lub lub
9 50 500 lub 200 lub 350 lub 100 19 20 3x lub 3x
10 20 50 lub 2x
21 20 4x lub 4x


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.