Event Świąteczny 2017 – Kalendarz Eventowy
Rodzaj: Zwykłe okno
Opis: Okno, które można otworzyć niemal każdego dnia podczas wydarzenia.
Nagrody: Otwarcie tego okna zapewnia losowe nagrody.
Rodzaj: Specjalne okno
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz może wybrać nagrodę z listy po prawej – po dokonaniu wyboru nie można go zmienić!
Rodzaj: Okno z przygodą
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz otrzymuje jedną z 8 świątecznych przygód!
Rodzaj: Specjalne okno
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz może wybrać nagrodę z listy po prawej – po dokonaniu wyboru nie można go zmienić!
Dzień Klejnoty Nagroda Dzień Klejnoty Nagroda
1 11 20
2 20 3x 12 50 500 lub 350
3 20 20 13
4 14 50 2x
5 50 5 lub 3 lub 1 15 20 2x lub 3x
6 20 1.500 lub 1.000 16 20
7 17
8 20 30 18 50 lub 2x
9 50 500 lub 200 lub 350 lub 100 19 20 3x lub 3x
10 20 50 lub lub 300
21 20 4x lub 4x


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.