Event Świąteczny 2020 – Kalendarz Eventowy
Rodzaj: Zwykłe okno
Opis: Okno, które można otworzyć niemal każdego dnia podczas wydarzenia.
Nagrody: Otwarcie tego okna zapewnia losowe nagrody.
Rodzaj: Specjalne okno
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz może wybrać nagrodę z listy po prawej – po dokonaniu wyboru nie można go zmienić!
Rodzaj: Okno z przygodą
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz otrzymuje jedną z 8 świątecznych przygód!
Rodzaj: Specjalne okno
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz może wybrać nagrodę z listy po prawej – po dokonaniu wyboru nie można go zmienić!
Dzień Klejnoty Nagroda Dzień Klejnoty Nagroda
1 11 300 5 lub 3 lub 1
2 100 25 12 300
3 13
4 300 lub 14 100
5 300 2.000 lub 1.000 lub 300 lub 150 15 100 300 lub 300
6 100 3x 16 100 lub
7 17
8 300 lub 18 100 3x
9 100 5x 19 100 50
10 20 100
21 100 3x


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.