Event Świąteczny 2023 – Kalendarz Eventowy
Rodzaj: Zwykłe okno
Opis: Okno, które można otworzyć niemal każdego dnia podczas wydarzenia.
Nagrody: Otwarcie tego okna zapewnia losowe nagrody.
Rodzaj: Specjalne okno
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz może wybrać nagrodę z listy po prawej – po dokonaniu wyboru nie można go zmienić!
Rodzaj: Okno z przygodą
Opis: Okno, które można otworzyć tylko, jeśli wszystkie poprzednie okna zostały otwarte.
Nagrody: Gracz otrzymuje jedną z 8 świątecznych przygód!

Dzień Klejnoty Nagroda Dzień Klejnoty Nagroda
1 11 100 100
2 100 50 12
3 13 100 3x
4 100 500 14 100 600
5 300 15 300
6 16
7 100 17 100 150
8 300 18 100 3x
9 100 300 19 100 6x
10 20 100
21 300

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.