Event Walentynkowy 2024 – Kalendarz Eventowy
Rodzaj: Zwykłe drzwi.
Ilość: 11
Opis: Można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą Klejnotów)
Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie.
Nagrody: Zapewniają podstawowe korzyści (takie jak zasoby), czasami wybrane losowo!
Rodzaj: Specjalne drzwi.
Ilość: 5
Opis: można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą 50 Klejnotów).
Wymagania: Wszystkie poprzednie drzwi muszą być otwarte.
Nagrody: Większość specjalnych drzwi oferuje wybór pomiędzy kilkoma nagrodami.

Dzień Klejnoty Nagroda Dzień Klejnoty Nagroda
1 100 8 100 120
2 100 3x 9 100 3x
3 300 10 300
4 100 80 11 100 9x lub 6x lub
5 100 500 12 100 +1.000
6 100 3x 13 100 1.000 lub 700 lub 500
7 300 lub 14 300


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.