Event Wielkanocny 2020 – Kalendarz Eventowy


Rodzaj: Zwykłe drzwi.
Ilość: 11
Opis: Można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą Klejnotów)
Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie.
Nagrody: Zapewniają podstawowe korzyści (takie jak zasoby), czasami wybrane losowo!
Rodzaj: Specjalne drzwi.
Ilość: 5
Opis: można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą 50 Klejnotów).
Wymagania: Wszystkie poprzednie drzwi muszą być otwarte.
Nagrody: Większość specjalnych drzwi oferuje wybór pomiędzy kilkoma nagrodami.

Dzień Klejnoty Nagroda Dzień Klejnoty Nagroda
1 20 3x 11 20 3x
2 20 3x 12 50 2x lub 1x
3 20 250 13 20 3x
4 50 250 lub 25 lub 4x lub 2x 14 50 500 lub 250 lub 25
5 20 3x 15 50
6 20 16 20
7 50 500 lub 200 lub 150 17 20 100
8 20 3x 18 20
9 20 2x 19 20 5x
10 20 50 20 50 9x lub 6x lub 3x lub 3x
21 20 25


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.