Event Wielkanocny 2021 – Kalendarz Eventowy
Rodzaj: Zwykłe drzwi.
Ilość: 11
Opis: Można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą 100 Klejnotów)
Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie.
Nagrody: Zapewniają podstawowe korzyści (takie jak zasoby), czasami wybrane losowo!
Rodzaj: Specjalne drzwi.
Ilość: 5
Opis: można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą 300 Klejnotów).
Wymagania: Wszystkie poprzednie drzwi muszą być otwarte.
Nagrody: Większość specjalnych drzwi oferuje wybór pomiędzy kilkoma nagrodami.

Dzień Klejnoty Nagroda Dzień Klejnoty Nagroda
1 100 25 11 100 200
2 100 300 12 300 9x lub 6x or 3x lub 3x
3 100 13 300 50
4 300 500 lub 500 14 300 500 lub 200 lub 200
5 100 3x 15 300
6 100 3x 16 100 2x
7 300 4x lub 2x lub 150 17 100 3x
8 100 3x 18 100
9 100 3x 19 100 150
10 100 2x 20 300 2x lub 1x
21 100 5x


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.