Event Wielkanocny 2024 – Kalendarz Eventowy
Rodzaj: Zwykłe drzwi.
Ilość: 15
Opis: Można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą 100 Klejnotów)
Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie.
Nagrody: Zapewniają podstawowe korzyści (takie jak zasoby), czasami wybrane losowo!
Rodzaj: Specjalne drzwi.
Ilość: 6
Opis: można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą 300 Klejnotów).
Wymagania: Wszystkie poprzednie drzwi muszą być otwarte.
Nagrody: Większość specjalnych drzwi oferuje wybór pomiędzy kilkoma nagrodami.

Dzień Klejnoty Nagroda Dzień Klejnoty Nagroda
1 100 25 11 100 200
2 100 300 12 300
3 100 5x 13 300 300
4 100 500 lub 500 14 100 500 lub 200 lub 200
5 100 9x lub 6x lub 3x lub 3x 15 300
6 100 500 16 100 2x
7 100 4x lub 2x lub 150 17 100 3x
8 300 18 100 5x
9 100 3x 19 100 150
10 100 2x 20 100
21 300


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.